ТРИВАЄ ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ОРЖИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • 180

 

У лютому 2022 року на виконання вимог чинного законодавства Оржицькою селищною радою було прийнято рішення про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Оржицької селищної територіальної громади (https://orz-rada.gov.ua/docs/1189200).

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Склад, зміст та порядок розроблення Комплексного плану визначається Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (затверджено Постановою КМУ від 1.09.2021 р. № 926).

Порядком передбачено виділення підготовчого, основного та завершального етапів в процедурі розроблення комплексного плану.

Підготовчий етап було розпочато в лютому 2022 року (https://orz-rada.gov.ua/news/1645099267), однак введення воєнного стану на деякий час перервало діяльність у цьому напрямку. З розуміння того, що успішний розвиток кожної територіальної громади є запорукою посилення України, забезпечення якомога швидшої перемоги та відбудови, у січні 2023 року було відновлено процедуру розроблення Комплексного плану.

Головне завдання підготовчого етапу полягає у формуванні завдання на розроблення Комплексного плану.

У рамках підготовчого етапу у період з 09 по 31 січня 2023 року було проведено збір пропозицій до розроблення Комплексного плану від усіх зацікавлених як фізичних, так і юридичних осіб (https://orz-rada.gov.ua/news/1672732380).

Також було проведено збір заяв на участь у Робочій групі з формування завдання на розроблення Комплексного плану (https://orz-rada.gov.ua/news/1672732472) та затверджено її персональний склад https://orz-rada.gov.ua/docs/1346290/  

На виконання своїх повноважень Робочою групою визначено перелік зацікавлених сторін, виконано SWOT-аналіз просторового розвитку Оржицької територіальної громади, проаналізовано надані фізичними і юридичними особами пропозиції до Комплексного плану та сформовано і оприлюднено реєстр наданих пропозицій (https://orz-rada.gov.ua/news/1679917967), доповнено пропозиції з просторового розвитку громади додатковими пропозиціями, сформовано перспективний сценарій просторового розвитку Оржицької громади.

Усі напрацьовані Робочою групою пропозиції були винесені на громадське обговорення у форматі Стратегічної сесії – обов’язкового публічного заходу громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану.

З метою залучення якомога ширшого кола зацікавлених сторін завчасно було розміщено повідомлення про проведення стратегічної сесії (https://orz-rada.gov.ua/news/1678693328), додатково про час та місце її проведення (https://orz-rada.gov.ua/news/1679918456), як на сайті, так і в соціальних мережах та місцевих чатах, поширено друковані інформаційні флаєри та постери, розіслано офіційні листи до підприємств та установ із запрошенням до участі у заході.

Стратегічна сесія була проведена 7 квітня 2023 року (https://orz-rada.gov.ua/news/1680886149). За результатами підготовлено протокол Стратегічної сесії та опубліковано його для ознайомлення і коментування (https://orz-rada.gov.ua/news/1684411420/). Протокол містить усі винесені на обговорення напрацювання Робочої групи та результати проведеної дискусії. До протоколу додано повний відео-запис заходу (https://youtu.be/QFYSr6Wgujo).