ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову

інформацію в Оржицькій селищній раді 

 

1. Відомості, що містяться в документах селищної ради на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Відомості, що містяться в службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше), виданих у зв’язку з опрацюванням документів, надісланих до селищної ради з грифом «Для службового користування».

3. Документи мобілізаційного характеру, яким надано гриф «Для   службового користування».

4. Вхідна та вихідна кореспонденція: листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, об‘єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

5. Інформація, що міститься в документах селищної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

6. Аналітичні довідки, договори.

        7. Розпорядження селищного голови з кадрових та внутрішньо-організаційних питань (відрядження, відпустка, стажування), пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

8. До інформації з обмеженим доступом (конфіденційної) відносяться:

відомості про особу, що зберігаються у матеріалах кадрової роботи і не підлягають розголошенню без її згоди;

внутрішнє листування з кадрових питань;

інформація щодо проведення службових розслідувань, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися службові розслідування;

сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників селищної ради;

трудові договори, контракти, договори про повну особисту матеріальну відповідальність, посадові інструкції, трудові книжки, особові справи працівників селищної ради;

ідентифікаційні коди;

інформація про наявність розрахункових рахунків та рух коштів;

        документи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які містять інформацію про особу або інформацію, що стосується особи;

        інформація щодо звернень громадян та запитів на інформацію, що надійшли на адресу селищної ради від фізичних або юридичних осіб, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, інша інформація про особу, суть звернення, додаткові документи до звернення, відповідь по суті питання, викладеного у зверненні громадян або запитів на інформацію;

депутатські запити та звернення, які торкаються особистого життя громадян, документи з їх виконання.

 9. Окремі відомості, що зазначені в документах атестації посадових осіб місцевого самоврядування.

10. Документи з питань розгляду звернень громадян під час особистого прийому громадян селищним головою.

11. Відомості, отримані  від   правоохоронних  органів, які  не   підлягають

розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

Гід державних послуг. Банер