E-mail відділу: orzhitsya_jkg@i.ua

 

Завдання та повноваження відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу у сфері комунального майна та житлово-комунального господарства є:

забезпечення реалізації повноважень селищної ради, її виконавчого комітету у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна, управління об'єктами комунальної власності;

забезпечення реалізації повноважень селищної ради, її виконавчого комітету у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, енергоефективності та енергозбереження, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами та благоустрою на території селищної ради; 

забезпечення організації  обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, погодження пропозицій  щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

підготовка пропозицій селищній раді, її виконавчому комітету щодо  управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності селищної ради, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері комунального майна:

1) здійснює  облік об’єктів комунальної власності селищної ради, здійснює контроль за їх використанням і збереженням;

2)  за заявою покупців подає на затвердження селищної ради об’єкти, які підлягають приватизації;

3)   веде облік орендованого комунального майна;

4) контролює надходження коштів до селищного бюджету від приватизації об’єктів комунальної власності;

5) контролює дотримання користувачами об’єктами комунальної власності селищної ради договірних зобов’язань щодо користування цим майном;

6) здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням суб'єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з питань утримання та експлуатації майна, що перебуває у комунальній власності селищної ради;

7)  у межах визначених цим Положенням, здійснює управління майном, погоджує кошторис витрат на утримання та експлуатацію об’єктів комунальної власності;

8) подає пропозиції виконавчому комітету селищної ради про придбання та відчуження основних засобів та іншого майна комунальної власності;

9) погоджує придбання та акти списання основних засобів та іншого майна комунальних підприємств;

10)  готує пропозиції щодо визначення балансоутримувача комунального майна, погоджує кошторис на утримання цих об’єктів в разі відсутності комунального підприємства з надання цих послуг;

11)  вносить пропозиції власнику майна щодо відчуження у комунальну власність селищної ради належного йому майна, а також готує питання про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності іншим власникам;           

12) організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого майна;

13)   погоджує договори на суборенду за дорученням виконкому;

14) визначає вхідну плату в електронній торговій системі, згідно встановленого порядку;

15)  Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна, та договорів оренди комунального майна.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері житлово-комунального господарства:

1) здійснює управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності селищної ради, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

3) вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;

4) вирішує питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод;

5) здійснює контроль за якістю питної води;

6) бере участь в організації благоустрій населених пунктів, залученні на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійсненні контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створенні місць відпочинку громадян;

7) бере участь у встановленні зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства що належать до комунальної власності  територіальної громади селищної ради;

8) забезпечує контроль  за  утриманням в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

9) здійснює підготовку питань щодо надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами.

 

Права відділу

 

3.1. Відділ має право:

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, старостатів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) надавати пропозиції та готувати проєкти розпоряджень селищного голови, проєкти рішень ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються  компетенції Відділу;

5) брати участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій селищної ради, комісій виконавчого комітету.

6) здійснювати контроль з благоустрою,  інженерного забезпечення, будівництвом автомобільних доріг і тротуарів, автостоянок і господарських стоянок;

7) здійснювати облік зовнішньої реклами на території селищної ради;

8) вимагати від керівників та інших посадових осіб установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти селищної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

9) проводити перевірки території, об’єктів щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

10) відповідно до вимог чинного законодавства готувати для направлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності повідомлень для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

11) здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

3.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, Старостатами, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.