Громадське обговорення щодо ліквідації Чайківщинської початкової школи Оржицької селищної ради Полтавської області

  • 87

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Оржицька селищна рада.

2. Ініціатор громадського обговорення -  Оржицька селищна рада

3. Мета: врахування думки жителів Оржицької територіальної громади щодо ліквідації Чайківщинської початкової школи Оржицької селищної  ради Полтавської області.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

І. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник.

ІІ. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів.

Вагома видаткова частина бюджету Оржицької територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня наповнюваність класів у закладах освіти становить 11 учнів, при розрахунковій, визначеній МОН, 12,5.

Значною проблемою у громаді залишається утримання та належне функціонування шкіл через наявність малокомплектних закладів загальної середньої освіти. Перша частина оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти була проведена у 2021 році, в результаті чого було оптимізовано 7, ліквідовано один заклад загальної середньої освіти. У 2023 році назріла потреба подальшої оптимізації закладів освіти з низькою наповнюваністю.

Так, у Чайківщинській початковій школі Оржицької селищної  ради Полтавської області навчається 20 учнів, середня наповнюваність класу складає 5 учнів, вартість утримання одного учня даного закладу становить  від 54,7 тис.грн у 2021 році до 61,0 тис. грн у 2023 році. Такі затрати на 70% більші від середніх показників по громаді та у 3 рази вищі від найнижчого показника. Видатки на утримання Чайківщинської початкової школи становили  у 2021 році  - 2133,8 тис.грн (9 місяців функціонувала ЗОШ І-ІІ ст.), у 2022 році- 619,9 тис.грн, планові призначення на 2023 рік складають 1220,8 тис.грн (із них на енергоносії – 475,7 тис.грн).

         Перспективи збільшення наповнюваності закладу не передбачається. На території села проживає 26 дітей дошкільного віку від 0 до 6 років.

У 2018 році народилось 5 дітей, 2019 -4, 2020-7, 2021-3, 2022-6, 2023-1.

На сьогодні єдиним оптимальним завданням  у вирішенні проблеми малокомплектності шкіл є оптимізація мережі, зокрема, ліквідація Чайківщинської початкової школи Оржицької селищної  ради Полтавської області села Чайківщина. Для учнів Чайківщинської початкової школи буде забезпечено підвезення до Староіржавецької гімназії Оржицької селищної ради Полтавської області села Старий Іржавець. У 2023 році забезпечується підвезення 32 учнів, з них 6 учнів 1-4 класів. Захист прав працівників школи, відповідно до КЗПпУ буде дотримано.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 37700, вул. Центральна, 24, смт Оржиця, (відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради).  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі Чайківщинської початкової школи Оржицької селищної ради Полтавської області громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу освіти, на платформі публічних електронних консультацій з громадськістю E-DEM (посилання: https://consult.e-dem.ua/consultations/682).

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Оржицької територіальної громади у терміни з 22 вересня 2023 року по 22 вересня 2024 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  37700, вул. Центральна, 24, смт Оржиця (відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради), електронна адреса: orgzvo@adm-pl.gov.ua 

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Стасенко Наталія Іванівна,  начальник  відділу освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради, тел. (099) 97 61747.

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному вебсайті Оржицької селищної ради.