Інформація про оголошення конкурсу щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу -  об’єктів у сфері  водопостачання, що перебувають у комунальній власності Оржицької селищної ради та забезпечують водопостачання жителів Яблунівського старостин

  • 127

Інформація про оголошення конкурсу щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу -  об’єктів у сфері  водопостачання, що перебувають у комунальній власності Оржицької селищної ради та забезпечують водопостачання жителів Яблунівського старостинського округу

Об’єкт, що пропонуються для надання в оренду :цілісний майновий комплекс -  об’єктів у сфері  водопостачання, що перебувають у комунальній власності Оржицької селищної ради та забезпечують водопостачання жителів Яблунівського старостинського округу

Орган, який передає в оренду: Виконавчий комітет Оржицької селищної ради,  Лубенського району Полтавської області.

Термін, на який об’єкт передається в оренду: 2 роки 11 місяців.

Розмір орендної плати становить: 44 650 грн. 79 коп. в рік. Орендна плата за користування об'єктами оренди вноситься орендарем в безготівковій формі незалежно від результатів його господарської діяльності, у розмірі та в строк, визначені договором оренди. Розмір орендної плати визначається, враховуючи вартість орендованого об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розмір орендної плати підлягає індексації відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 10 ст. 11 Закону України «Про особливості передачі в оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», договір оренди може передбачати надання орендареві пільг щодо орендної плати.

Строк подання заявок на участь у конкурсі: Заявки подаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу, оголошення конкурсу здійснюється конкурсною комісією в десятиденний строк з дня її утворення шляхом розміщення на веб-сайті  Оржицької селищної   ради інформації про оголошення конкурсу.

Розмір реєстраційного внеску: 170 грн. 00 коп. (10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 10 х 17 грн. 00 коп. = 170 грн. 00 коп.)

Строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу: наступного дня про після прийняття рішення про переможця конкурсу.

Заявки подаються конкурсній комісії за наступною адресою: 37700, Полтавська обл., Лубенський  р-н, смт Оржиця, вул. Центральна, 24,тел. для довідок (050) 672-54-67.

У заявці претендентів зазначаються: повне найменування претендента (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця); місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон; обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін); перелікдокументів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

           Перелік додатків, які необхідно надати разом із заявкою на участь у конкурсі:

- завірену копію розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- завірену копію установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату;

-  інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;

- довідкувід кандидата про те, що він не є банкрутом.

- документи на підтвердження повноважень керівника підприємства, установи, організації;

- документи, що містять відомості про наявність у заявника досвіду обслуговування об'єктів в сфері водопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.  

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення діяльності централізованого водопостачання.

Наявність в штатному розписі працівників, які мають досвід обслуговування об'єктів централізованого водопостачання не менш, ніж 3 (три) роки.

Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг з централізованого водопостачання.

Фото без опису