Начальник відділу:

Людмила Шепелюк

E-mail:

buh_orz_rada@ukr.net

Юридична адреса:

вул. Центральна, 21

смт Оржиця, Полтавська область

Україна, 37700

Графік роботи:
понеділок-четвер - 8.00 - 17.15

п’ятниця - 8.00 - 16.00
перерва - 12.00 -13.00

Основні завдання відділу:

ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого
комітету Оржицької селищної ради та складення звiтностi;


вiдображення у документах достовiрної та у повному обсязi iнформацiї про
господарськi операцiї i результати дiяльностi, необхiдної для оперативного управлiння
бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими i матерiальними
(нематерiальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних
зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв
вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення
операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi;

забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i
матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i
кошторисiв;

запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi,
виявлення i мобiлiзацiя внутрiшньогосподарських резервів;

здiйснення методичного керiвництва та контролю за дотриманням вимог законодавства
з питань ведення бухгалтерського облiку, складення фiнансової та бюджетної звiтностi у
підпорядкованих селищній раді бюджетних установах.

Перелік документів, які містять публічну інформацію

Фото без опису  Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

Конституція України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «По захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

- Рішення другої позачергової сесії Оржицької селищної ради восьмого скликання від 11.12.2020р. № 2 "Про затвердження Регламенту Оржицької селищної ради"