Начальник відділу:

Олександр Орловський

E-mail:

sector_orz_rada@ukr.net

Юридична адреса:

вул. Центральна, 21

смт Оржиця, Полтавська область

Україна, 37700

Графік роботи:
понеділок-четвер - 8.00 - 17.15

п’ятниця - 8.00 - 16.00
перерва - 12.00 -13.00

Основні завдання відділу:

У сфері інформаційних технологій, цифрової трансформації та захисту даних:
участь у реалізації єдиної державної політики в сфері інформатизації, сприяння
впровадженню сучасних інформаційних технологій та розвитку електронного урядування;
організація, координація та моніторинг виконання селищної програми інформатизації
та розвитку електронного урядування;

координація діяльності виконавчих органів ради з питань інформатизації;

підготовка нормативно-правових документів селищної ради для регулювання процесів
інформатизації на території громади;

організація первинної обробки інформації в електронному вигляді, необхідної для
забезпечення діяльності апарату селищної ради та її виконавчих органів;

забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи
апарату селищної ради, системи електронного документообігу, системи
відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату селищної ради, та її
виконавчих органів;

впровадження нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

організація та проведення робіт із технічного захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах апарату селищної ради, та її виконавчих органів;

запобігання встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та
медіа контенту, що безпосередньо не пов'язані з роботою селищної ради;

контроль за використанням доступу до мережі Інтернет в службових цілях
працівниками апарату селищної ради,та її виконавчих органів. яким надано дозвіл на її
використання;

координація та контроль за діяльністю відділів, структурних підрозділів і вимог по
захисту інформації або у мережі в селищної раді;

підготовка пропозицій стосовно формування заходів та обсягів фінансування робіт з
розбудови та реалізації електронних інформаційних ресурсів селищної ради, розвитку та
впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх
технічних засобів і програмного забезпечення в діяльності селищної ради та робіт із захисту
інформації, кібербезпеки в інформаційних системах селищної ради;

забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових
інновацій та технологій;

забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки інформації, зв’язку,
телекомунікацій, розвитку інфраструктуриширокосмугового доступу до Інтернету та
телекомунікацій, у тому числі поштового зв’язку, надання електронних та адміністративних
послуг, розвитку ІТ-індустрії.

У сфері цивільного захисту:

розробляє та забезпечує реалізацію місцевих програм та планів заходів у сфері
цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

забезпечує підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій;

сприяє організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на території селищної ради, а також радіаційного,
хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від
наслідків таких ситуацій;

сприяє організації проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;

бере участь в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх
розміщення, створення відповідних служб, необхідних для надання екстреної медичної
допомоги та життєзабезпечення населення;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління селищної ради, в
особливий період;

забезпечує створення і використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує роботу щодо накопичення і підтримання у постійній готовності засобів
індивідуального захисту для населення та формувань цивільного захисту, а також приладів
дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких
дій;

організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних
комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;

сприяє забезпеченню навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки посадових осіб селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери її управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях;

організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання
та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

планує та бере участь в організації роботи з дообладнання або спорудження в
особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

вносить пропозиції про подальше використання захисних споруд цивільного захисту
комунальної власності;

організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту на території селищної
ради;

здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного
захисту селищної ради;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління селищної ради;

готує пропозиції щодо включення до проекту селищного бюджету витрат на здійснення
заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації
про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування
селищного голови ;

готує для подання селищному голові пропозиції щодо розподілу коштів резервного
фонду селищного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання
матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних
ситуацій;

здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом
цивільного захисту України та іншими законодавчими актами;

розробляє проєкти розпоряджень селищного голови з питань реалізації повноважень у
сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та
аналітичні матеріали для подання селищному голові;

постійно інформує населення про стан техногенно-екологічної безпеки та заходи, що
здійснюються на території Оржицької селищної ради з метою захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

надає методичну допомогу у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, цивільного захисту, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та
життєзабезпечення постраждалого населення;

бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю
потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення
стихійного лиха;

організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил
територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
готує та вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оголошення окремих
місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

здійснення контролю за проведенням практичної підготовки у суб’єктах
господарювання шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного захисту;

підготовка пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до
сфери управління сільської ради, до категорій з цивільного захисту та надання їх переліку на
затвердження в установленому порядку;

У режимі підвищеної готовності:

забезпечує організацію оповіщення осіб органів управління та сил цивільного захисту
селищної ради, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та
інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формує оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки
пропозицій щодо її нормалізації;

здійснює підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення
спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на об’єктах
підвищеної небезпеки та на прилеглих до них територіях, здійснює постійне прогнозування
можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх рівнів;

організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та
розрахунково-аналітичної групи для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною
обстановкою на території сільської ради;

уточнює плани реагування на надзвичайні ситуації, організує здійснення заходів із
запобігання надзвичайним ситуаціям;

У режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує організацію оповіщення осіб органу управління та сил цивільного захисту
селищної ради про виникнення надзвичайної ситуації;

здійснює підготовку проектів розпорядчих документів про призначення керівника робіт
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня та спеціальної комісії з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня, у разі прийняття рішення про її утворення;

виконує обов’язки начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
місцевого рівня (у разі призначення);

У режимі надзвичайного стану:

виконує завдання, визначені Указом Президента України про встановлення правового
режиму надзвичайного стану.

Перелік документів, які містять публічну інформацію

Фото без опису  Положення про сектор з питань цивільного захисту інформаційних технологій, цифрової трансформації та захисту даних

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

Конституція України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «По захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

- Рішення другої позачергової сесії Оржицької селищної ради восьмого скликання від 11.12.2020р. № 2 "Про затвердження Регламенту Оржицької селищної ради"

Гід державних послуг. Банер