Щодо відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації окремих господарських операцій  

  • 59

Щодо відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації окремих господарських операцій  

    Оржицька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області повідомляє

           Міністерство фінансів України відповідно до запиту Державної податкової служби України шодо відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації окремих господарських операцій повідомляс.

           Згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у звʼязку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій. екологічних. техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоровʼя населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, обʼєктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

         Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, згідно з цим Законом.

         Звертаємо увагу, що благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку. визначеного благодійником. Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником. підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.

        Ураховуючи вищезазначене, повідомляємо, що бухгалтерський облік цільової допомоги у формі валютних цінностей врегульовано Порядком бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.12.1999 Nº 298 (далі - Порядок), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» (далі - НП(С)БО 15) та 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі - НП(С)БО 21). затвердженими наказами Міністерства фінансів України від 29.1 1.1999 Nº 290 та від 10.08.2000 Nº 193 відповідно.

        Згідно з пунктом 1.2 Порядку одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманого цільового фінансування подано в пунктах 16-19 НП(С)БО 15.

       Зокрема, цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

       Отримане цільове фінансування, зокрема кошти, вивільнені від оподаткування у звʼязку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, визнається доходом протягом тих періодів, у яких оули зазнані виграти, повʼязані з виконанням умов цільового фінансування.

       Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних обʼєктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих обʼєктів.

        Згідно з НП(С)БО 21 монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобовʼязання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх сквівалентів.

       Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики).

        Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

        Водночас повідомляємо, що розʼяснення Міністерства фінансів України щодо бухгалтерського обліку благодійної та гуманітарної допомоги (лист від 27.04.2022

Nº 41020-06-5/8479) розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в підрубриці «Бухгалтерський облік / Бухгалтерський облік в підприємницькій сфері /

Загальні розʼяснення» рубрики «Бухгалтерський облік та аудиторська діяльність»

розділу «Діяльність».

      Також слід зауважити, що листи міністерств не встановлюють норм права. мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

 

 

Спілкуйтеся з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу   

«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot

     Більше інформації на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук:

       Державна податкова служба  України  https://www.facebook.com/TaxUkraine

          та  ДПС у Полтавській області  https://www.facebook.com/tax.poltava/

Підписуйтесь на канали інформування ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua

          Державна податкова служба УкраїниYou Tube  youtube.com/TaxUkraine

Підписуйтесь на канали інформування ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua

          Державна податкова служба УкраїниYou Tube  youtube.com/TaxUkraine

Фото без опису