Відповідальність операторів ринку харчових продуктів за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів

  • 178

Відповідальність операторів ринку харчових продуктів за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів

   Відповідно статті 1 Закону України « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператором ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) є суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку також належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку теж вважається і агропродовольчий ринок.                Статтею 20 Закону 771/97-ВР, визначені обов’язки операторів ринку, зокрема:

 -   забезпечувати дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу;

-   розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

- реєструвати потужності або отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках передбачених Законом;

-  забезпечувати виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів щодо окремих показників якості;

-   забезпечувати простежуваність;

- забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей під час роботи цих потужностей та дозволяти відбір зразків об’єктів санітарних заходів на зазначених потужностях, а також надавати на вимогу державного інспектора документи, необхідні для здійснення державного контролю;

-  компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслідковий зв’язок між цією шкодою і діяльністю та/або бездіяльністю оператора ринку, крім випадків, установлених законом, та інші.

   Відповідальність  юридичних та фізичних осіб – операторів ринку харчових продуктів, за порушення законодавства про харчові продукти та корми визначена статтею 65 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”.

   Так, порушення законодавства про харчові продукти, тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі від 5 мінімальних заробітних плат (33500 грн.)  до 50 (335000 грн.), а на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від 3 мінімальних заробітних плат (20100 грн.) до 40 (268000 грн).

 Враховуючи вищезазначене, Лубенське районне  управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області закликає операторів ринку харчових продуктів бути відповідальними за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

 

Лубенське районне управління  ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області

Фото без опису