Зміни  до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

  • 59

 

Наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19, який набрав чинності 08 березня 2023 р.,  затверджено зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. № 520.

 Зміни, зокрема, передбачають, що комісія з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН регіонального рівня, за результатами розгляду пояснення та документів, поданих до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, у разі ненадання або часткового надання платником податків пояснення та копій документів для підтвердження здійснення господарської операції,  направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або копій документів (код форми документу J/F1407801, направляється в електронний кабінет платника податку), необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів (код форми документу J/F1307801) для підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленняв електронній формі засобами електронного зв’язку.

 За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН / РК в ЄРПН.

 Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання.

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №1165.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області