Діє оновлений Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

  • 495

Діє оновлений Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про Фото без опису зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

Згідно з частиною 4 статті 25 Закон України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями, далі - Закон №2464-VI) у разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з податковим органом шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку.                                  Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до податкового органу вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це податкового органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.                 Пунктом 14 статті 25 Закону №2464-VI передбачено, що порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рішень податкового органу щодо нарахування пені та застосування штрафів.          Звертаємо увагу платників податків, що наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №489 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124» (далі – наказ №489) викладено в новій редакції Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу (далі - Порядок). Порядок визначає процедуру подання та розгляду апаратом ДПС скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - вимога) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу та скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій (далі - рішення). Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.                                                                   Порядок не застосовується щодо оскарження вимог та/або рішень податкових органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо законодавством встановлено інший порядок оскарження таких вимог та/або рішень, дій або бездіяльності, а також у разі оскарження постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.                                                                            Не підлягають адміністративному оскарженню:                                                        - зобов'язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником;                       - вимоги та/або рішення, які оскаржувалися, та скарги щодо яких були розглянуті згідно з вимогами Порядку;                                                                                     

  - вимоги та/або рішення, які оскаржені платником у судовому порядку.         Порядок приведено у відповідність до вимог Закону України від 16.01.2020 № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та Закону №2464-VI, а саме:                           

 - скорочено строк розгляду скарги з 30 до 20 календарних днів, передбачено можливість продовження строку розгляду до 60 днів та визначено, з якої дати скаргу вважають задоволеною на користь платника єдиного внеску у зв'язку із закінченням строку її розгляду;                                                                                             - оновлено форму Рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 1 до Порядку) та форму Рішення про результати розгляду скарги (додаток 2 до Порядку); - розширено та конкретизовано перелік відомостей, які має містити скарга;       - встановлено, що скарги на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафу в паперовій та/або електронній формі (через електронний кабінет) подаються безпосередньо до апарату ДПС. Рішення апарату ДПС є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку;                                                                                - визначено, що якщо останній день строку подання скарги припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.                                    Апарат ДПС залишає скаргу без розгляду повністю або частково в разі, якщо:   - скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належно оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання;                                                                           - скаргу подано з пропущеним строком для подачі такої скарги, крім випадків, передбачених пунктом 3 розділу III цього Порядку;                                                             - скарга надійшла до податкового органу, який не уповноважений її розглядати;         - до прийняття рішення по скарзі від платника єдиного внеску, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмова від скарги) повністю чи частково;           - платник єдиного внеску оскаржив до суду рішення податкового органу;               - платником єдиного внеску до апарату ДПС раніше було подано скаргу з цього самого питання.

ГУ ДПС у Полтавській області нагадує: до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового (спеціального) добровільного декларування - цивілізований спосіб легалізації доходів. Більш детальна інформація за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya .

         Головне управління ДПС у Полтавській області