Орендувати майно можна лише через аукціон

  • 264

Фото без описуФото без опису

З 1 жовтня 2021 року майно передається в оренду за результатами проведення аукціону виключно в ЕТС, у тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди майна. Кожен інтернет-користувач має можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу. Водночас інформація про кожного учасника є анонімною до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Посадові особи або будь-хто інший не знатимуть, хто з потенційних орендарів має інтерес до оренди того або іншого майна. Уже після завершення аукціону громадськість може дізнатися, хто став переможцем.

Чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (зі змінами), передача в оренду державного та комунального майна здійснюється шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій системі.

Законом передбачено утворення двох Переліків:

 - “Перелік першого типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні);

- “Перелік другого типу” (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону), які оприлюднюються в електронній торговій системі та на офіційних сайтах орендодавців, та  визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду, такі як:

1) прийняття рішення щодо можливості передачі майна в оренду;

2) внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи;

3) прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до  одного із Переліків;

4) опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, відносно якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в електронній торговій системі;

5) розміщення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду;

6) проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в оренду без проведення аукціону, укладання та публікація в електронній торговій системі договору оренди.

Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Принцип роботи електронного аукціону

Під час кожного раунду аукціону учасники протягом трьох хвилин роблять “крок”, збільшуючи суму. Якщо бере участь лише одна людина, то вона фактично стає переможцем. Саме з нею укладається договір оренди за платою, яку він запропонував, але вона має дорівнювати або перевищувати стартову орендну плату.

Формування протоколів про результати електронних аукціонів здійснюється в ЕТС автоматично в день завершення електронного аукціону

 

Переможець електронного аукціону та оператор електронного майданчика підписують протокол про його результати. Після чого оператор електронного майданчика надсилає протокол орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування. Орендодавець затверджує та оприлюднює такий протокол через особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету.

До укладення договору оренди або в день підписання такого договору переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити аванс, визначений у проєкті договору.

Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди майна.

Після оприлюднення укладеного договору оренди та підписаного акта приймання-передачі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “аукціон завершено. Договір підписано”.

Порядок функціонування електронної торгової системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Законом визначено, що аукціон проводиться за наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.

 

Статтею 15. Вказаного Закону також врегульовуюється порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону та закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.

Продовження договорів оренди відповідно до статті 18 Закону здійснюється за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

 Без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які:

укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами становить п’ять років або менше;

укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими частиною першою статті 15 цього Закону;

укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений представницькими органами місцевого самоврядування згідно із законодавством.

 Орендна плата визначається за результатами аукціону.

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального майна.

Орендодавцями за новим Законом є:

- органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування, - щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності;

- балансоутримувачі - щодо:

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування - щодо об’єктів комунальної власності або галузевими особливостями оренди майна.