Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Оржицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оржицької селищної ради

  • 286

Фото без опису

Відповідно до частини другої ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Оржицька селищна рада оголошує конкурс на заміщення посади директора Оржицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оржицької селищної ради (далі - терцентр).

Юридична адреса Оржицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оржицької селищної ради: 37700, Полтавська область Лубенський район, смт Оржиця, вул. Центральна, 3 Е.

Основними напрямками діяльності терцентру є:

- виявлення осіб, які мають право на надання соціальних послуг, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг та ін.

Найменування посади: директор Оржицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оржицької селищної ради

Умови оплати праці директора терцентру визначаються наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Приймання документів від претендентів на посаду здійснюється з 08.00 години 08 грудня 2021 року по 17.00 години 22 грудня 2021 року.

Документи приймаються відділом організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Оржицької селищної ради за адресою: смт Оржиця, вул.Центральна, 24, І поверх або за е-mail: kadry.orz@gmail.com

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

- заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (додається);

- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- довідку про відсутність судимості;

- перспективний план розвитку Оржицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оржицької селищної ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта за освітнім рівнем магістра, спеціаліста у відповідній галузі знань і стаж роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

- неподання ними повного пакета документів;

- невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 29 грудня 2021 року в приміщенні виконавчого комітету Оржицької селищної ради за адресою: смт Оржиця, вул.Центральна, 24.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник відділу смт Оржиця, вул.Центральна, 24. ПАВЧЕНКО Зоя Олександрівна, електронна пошта: kadry.orz@gmail.com, контактний телефон 9-16-47.