Соціальні послуги служби зайнятості – населенню

 • 131

Допомога в пошуку роботи та працевлаштуванні – одна з найбільш затребуваних соціальних послуг, які служба зайнятості надає громадянам.

Державна служба зайнятості залучена до соціальної сфери, надає населенню соціальні послуги, сприяє подоланню безробіття і встановленню соціального діалогу на ринку праці. Адже коли є робота і заробіток, людина відчуває себе соціально захищеною. 

До соціальних послуг належать професійна орієнтація, професійне навчання, підвищення кваліфікації, пошук підходящої роботи та сприяння в працевлаштуванні, індивідуальне консультування кар'єрного радника, супровід безробітного до роботодавця, допомога  в  складанні резюме, направлення на оплачувані громадські роботи тощо.

Детально про послуги населенню тут: Послуги | Державний центр зайнятості (dcz.gov.ua)

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» Про загальнообов'язкове дер... | від 02.03.2000 № 1533-III (rada.gov.ua) видами соціальних послуг є:

 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 
 • профорієнтація; 
 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у порядку,   встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», компенсації відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
 • надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону  України «Про зайнятість населення»;
 • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за  професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення»;
 • здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб  відповідно до статті 24-1 Закону України «Про зайнятість населення»;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

     За Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» видами забезпечення є: 

 • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності; 
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Послуги громадянам Державна служба зайнятості надає безкоштовно.

З початку року послуги Полтавської обласної служби зайнятості отримали більше 75,5 тисячі людей.

За допомогою служби зайнятості у цьому році знайшли роботу близько 21,5 тисячі жителів області. 2,3 тисячі громадян мали змогу заробляти на тимчасових і громадських роботах, 3,5 тисячі мешканців області безкоштовно пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості.